Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Ulf-Peter Honoré

(Verksamhetsansvarig Kristianstad och Bromölla samt senior, handikapp- och

bostadsorganisationer)

Tel: 044-10 03 40, 0708-49 04 05

E-post: ulf-peter.honore@abf.se

 

Expedition Bromölla ABF Skåne Nordost

Tel: 0456-287 70, Fax: 0456-275 48

Besökstid: Torsdag 10.00-12.30

Övrig tid ring 0456-287 70

 

ABF Bromölla