Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

2015-08-02 Mumin.