Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Loppis i Folkets Hus!

Alla är vi lika värda!