Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Alla är vi lika värda!