Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Nu har vi nya fönster i B-salen.

Tack till alla som hjälpte oss!