Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

 

 

2015-10-31

Jonas Andersson Thailand