Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Parkstädning

 

 

2017-09-23 Styrelsen samlad för att rensa upp i parken