Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Våra lokaler.

"Ert behov - Vårt mål"

Sal B