Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

HYRESVILLKOR

Hyreskostnaden betalas senast 10 dagar efter den dag man bokat datum.

Avbokningsavgift utgår med 25% av hyreskostnaden om avbokningen sker fram till en månad före hyresdatumet. Vid avbokning senare utgår full hyra.

 

Hyresgäst ansvarar själv för önskad möblering i lokal.

Hyresgästen är ansvarig för grovstädning samt att bord och stolar återställs på sina ursprungliga platser.

Hyresgästen är ersättningsskyldig, fullt ut, för uppkomna skador på lokaler samt inventarier. Sönderslaget och förkommet porslin betalas med nyanskaffningsvärdet. För extra städning utgår en avgift på minst 1000 kronor eller verklig kostnad.

 

Lokalerna är rökfria. Som hyresgäst förbinder du dig att ansvara för att lagstadgade regler följs och att icke rökning i offentliga lokaler respekteras.

Inga pälsdjur får förekomma i lokalerna, lokalerna ska kunna användas också av allergiker.

 

Arrangör/ hyresgäst ska följa gällande lagar och regler, samt ansvarar själv för ordning, så väl inomhus såsom utomhus runt Folkets Hus. Närboende grannar ska respekteras.

Nycklar hämtas vid Folkets Hus, efter överenskommelse med uthyraren.

Antal personer i respektive sal får inte överskrida det antal räddningstjänsten fastställt.

Sal A, 300 personer. Sal B, 100 personer, över 150 personer meddelas hyresvärden, och hyresgästen är ansvarig för brandsäkerheten upprätthålls.

Nödutgångarna får ej blockeras.

 

Rekommendation till hyresgästen är att använda entrédörren mot Folketshusgatan och hålla resten av dörrarna låsta för att förhindra objudna att ta sig in till arrangemanget.

 

Tagit del av information om brandskydd, enligt bilaga.

 

Tagit del av vår uthyrningspolicy, enligt bilaga.

 

Vi arbetar efter Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler, bilaga.

Ansvarig kontraktsskrivande hyresgäst skall vara minst vara 20 år