2015-06-24 Allsång

2015-06-24 Alsång

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Den planerade loppisen den 26 januari måste tyvärr ställas in pga för få bokningar


Nästa planerade loppis är söndagen den 23 februari

Bokningar kan göras på 070 355 98 81