2014-loppis

Loppis i Folkets Hus!

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Alla är vi lika värda!