brandskydd

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst


Tänk efter före

Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor kanske skadas eller omkommer. Det finns många relativt enkla saker du kan göra för att både minska sannolikheten för att det ska börja brinna och för att minska konsekvenserna vid en eventuell brand.


En brand växer snabbt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så fort kan inte räddningstjänsten vara på plats. Det är därför det är så viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.


Du som arrangör har också ett ansvar för brandskyddet

Både ägaren till en byggnad, men också den som exempelvis hyr en lokal för att anordna en fest, är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka bitar i brandskyddet. Ägaren bör vara den som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den som använder lokalerna är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel genom att utrymningsvägar inte blockeras. Vissa delar i ansvarsfördelningen kan regleras i hyresavtalet mellan dig och ägaren av lokalen.


Innan ditt arrangemang kan det vara en god ide att tillsammans med ägaren eller en representant för denne gå igenom den lokal/-er du tänker hyra. Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare. Det finns ett manuellt utrymningslarm med ljud och blixtljus installerad i lokalerna. Det innebär att om fler än 150 personer och upp till 450 som är absoluta maxantalet gäster (gäller när hela hela huset hyrs). Ska den som hyr lokalen ansvara för att en person utses att ansvara för att utlysa larmet om brand uppstår. En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang kan dra till sig objudna gäster eller bråkstakar, vilket också kan vara viktigt att tänka på när man hyr en lokal.


Här finns en lista med tips om vad du som arrangör kan tänka på när det gäller brandskydd.


Checklista för brandskyddet


Se till att

• Inte ta in fler gäster än vad lokalen/erna är godkända för

• Utrymningsvägar är markerade och upplåsta

• Utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar, kläder med mera

• Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid

• Informera dina gäster om var utrymningsvägarna finns

• Ta reda på var Släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den

• Använd inte ljus och marschaller i eller i närheten av fastigheten

• Pyrotekniskt material och fyrverkerier är inte tillåtna

• Rökning är inte tillåten inomhus

• Eventuella tillstånd för offentlig dans med mera är sökta

 

 

Innan lokalen lämnas — se till att

• Spisar, diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda

• Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade

• Fimpar mm utomhus är uppstädat.

• Inte lämna sopsäckar eller annat brännbart material nära husfasaden


Om det börjar brinna

• Utrym lokalen omedelbart Uppsamlingsplats är parkeringen

• Larma SOS på telefonnummer 112

   Ni befinner er på adress Folkets husgatan 58, Bromölla.

• Om det går — försök att släcka — men ta inga onödiga risker

• Släckredskap finns placerade vid


Eventuell övrig information från ägaren till hyresgästen

Vid frågor kontakta oss.

Telefon 0734-479568 eller bromollafhp@gmail.com