brandskudd

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst


Tänk efter före

Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor kanske skadas eller omkommer. Det finns många relativt enkla saker du kan göra för att både minska sannolikheten för att det ska börja brinna och för att minska konsekvenserna vid en eventuell brand.


En brand växer snabbt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Så fort kan inte räddningstjänsten vara på plats. Det är därför det är så viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.


Du som arrangör har också ett ansvar för brandskyddet

Både ägaren till en byggnad, men också den som exempelvis hyr en lokal för att anordna en fest, är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka bitar i brandskyddet. Ägaren bör vara den som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den som använder lokalerna är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel genom att utrymningsvägar inte blockeras. Vissa delar i ansvarsfördelningen kan regleras i hyresavtalet mellan dig och ägaren av lokalen.


Innan ditt arrangemang kan det vara en god ide att tillsammans med ägaren eller en representant för denne gå igenom den lokal/-er du tänker hyra. Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare. En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang kan dra till sig objudna gäster eller bråkstakar, vilket också kan vara viktigt att tänka på när man hyr en lokal.


Här finns en lista med tips om vad du som arrangör kan tänka på när det gäller brandskydd.


Checklista för brandskyddet


Se till att

• Inte ta in fler gäster än vad lokalen/erna är godkända för

• Utrymningsvägar är markerade och upplåsta

• Utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar, kläder med mera

• Gångvägar, trappor och utrymningsvägar är skottade och sandade vintertid

• Informera dina gäster om var utrymningsvägarna finns

• Ta reda på var Bläckutrustning finns och att du/ni kan hantera den

• Placera ljus och marschaller på säker plats

• Hantera fyrverkerier på ett säkert sätt

• Brandsäkra askkoppar finns utplacerade, om rökning är tillåten

• Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier med mera är sökta

 

 

Innan lokalen lämnas — se till att

• Levande ljus och marschaller är släckta

• Spisar, diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda

• Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade

• Rester från aska eller fimpar är ordentligt släckta och slängda i obrännbara kärl

• Inte lämna sopsäckar eller annat brännbart material nära husfasaden


Om det börjar brinna

• Utrym lokalen omedelbart Uppsamlingsplats är parkeringen

• Larma SOS på telefonnummer 112

  Ni befinner er på adress Folkets husgatan 58, Bromölla.

• Om det går — försök att släcka — men ta inga onödiga risker

• Släckredskap finns placerade vid


Eventuell övrig information från ägaren till hyresgästen

Vid frågor kontakta oss.

Telefon 0456-27132 eller bromollafhp@gmail.com


HYRESVILLKOR


UTHYRNINGSPOLICY

Till bokning