2015-10-04 loppis

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.