2015-05-01 1 maj

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.