2015-10-31-Jonas Andersson Thailand

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.