Hyresvillkor

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

HYRESVILLKOR

Hyreskostnaden betalas senast IO dagar efter den dag man bokat datum.
Avbokningsavgift utgår med 25% av hyreskostnaden om avbokningen sker fram till en månad före hyresdatumet.
Vid avbokning senare utgår full hyra.


Hyresgästen ansvarar själv för önskad möblering i lokalen. Hyresgästen har också ansvar att bord och stolar återställs på sina ursprungliga platser.


Hyresgästen är ansvarig för att lämna lokalerna städade. Om städningen, efter kontroll, inte kan godkännas debiteras hyresgästen med 600kr extra på hyreskostnaden. Papperskorgar tömmes, sopor kastas ut i containern på gården, borden torkas av och golven rengörs.
Hyresgästen är ersättningsskyldig för uppkomna skador på lokaler samt för inventarier.
Sönderslaget och försvunnit porslin betalas med nuvarande anskaffningsvärdet.


Lokalerna är rökfria. Som hyresgäst förbinder du dig att ansvara för att lagstadgade regler följs, att rökning i offentliga lokaler respekteras.
Inga pälsdjur får förekomma i lokalerna, lokalerna ska kunna användas också av allergiker.
Nödutgångarna får ej blockeras.
Arrangör/hyresgäst ska följa gällande lagar och regler, samt ansvarar själv för ordning, så väl inomhus som utomhus runt Folkets Hus. Närboende grannar ska respekteras.Antal personer i respektive sal får inte överskrida det antal räddningstjänsten fastställt.
Sal A, 300 personer. Sal B, 100 personer, Om antalet personer överstiger över 150 meddelas hyresvärden, Hyresgästen är ansvarig för att brandsäkerheten upprätthålls.


Rekommendation till hyresgästen är att använda entrédörren mot Folketshusgatan, och hålla resten av dörrarna låsta. För att slippa objudna att ta sig in till festligheten man anordnar.
Hyresgästen ska vara minst 20 år.
Nycklar hämtas och lämnas vid Folkets Hus, efter överenskommelse med uthyraren.
Tagit del av information om brandskydd, enligt bilaga.


Tagit del av vår uthyrningspolicy, enligt bilaga.


Vi arbetar efter Branschriktlinjer för säker mat i samlingslokaler, bilaga.

 

Ansvarig  kontraktsskrivande hyresgäst  skall vara minst vara 20 år

 


Till bokning