Hyresvillkor

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. 

 

           HYRESVILLKOR

                                                                                                

 • Den som hyr lokalen ska vara minst 20 år.
 • Den som hyr ska kunna visa upp en giltig hemförsäkring.
 • 50 % av lokalkostnaden betalas vid bokning och återstoden vid nyckeluthämtning.
 • Gratis avbokning senast 14 dagar före bokat datum.
 • 13 dagar – 48 timmar före bokat datum återbetalas ej handpenningen.
 • Om avbokning sker senare än 48 timmar innan avtalad tid, faktureras återstoden av kostnaden.
 • Nycklar hämtas och lämnas vid Folkets Hus efter överenskommelse med uthyraren.
 • Hyresgästen svarar själv för önskad möblering i lokalen och hyresgästen ansvarar för att bord och stolar återställs på sina ursprungliga platser. Obs inget framför nödutgångarna.
 • Skräp ska sorteras och kastas på anvisad plats enligt 4-facks systemet. Bord ska torkas av med fuktig trasa.
 • Övrig städning efter fester och dylikt beställer hyresvärden från städfirma och den kostnaden betalar hyrestagaren vid uthämtning av nycklar.
 • Nycklar ska alltid lämnas tillbaka av den som står på hyreskontraktet.
 • Hyresgästen är ersättningsskyldig för uppkomna skador på lokaler och inventarier.
 • Lokalerna är rökfria och inga pälsdjur får förekomma i lokalerna då lokalerna ska kunna användas av allergiker.
 • Inga levande ljus eller marschaller får användas i eller ikring fastigheten.
 • Inget pyrotekniskt material som smällare, glitterbomber m.m. får användas i och ikring. byggnaden.
 • Hyresgäster ska följa gällande lagar och regler,samt svara för ordning, så väl inomhus

           såsom utomhus runt Folkets Hus och närboende grannar ska respekteras.

 • Våra element är injusterade för optimal energiåtgång. Justerar inte elementtermostater på egen hand,utan meddela hyresvärden i stället så ordnar vi det. Överträdelse debiteras med 1000:-
 • Antal personer i respektive sal får inte överskrida det antal räddningstjänsten fastställt.

           Sal A, 150 personer. Sal B, 50 personer.

 • Hyresgästen är ansvarig för att brandsäkerheten upprätthålls.
 • OBS! Nödutgångarna får ej blockeras.