2015-09-23. Fönsterbytte

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Nu har vi nya fönster i B-salen.

Tack till alla som hjälpte oss!