2015-09-23. Fönsterbytte

Hem        Lokaler       Fasta hyresgäster       Kontakt        Bilder       Kalender       Vår historia      BLOGG

Nu har vi nya fönster i B-salen.

Tack till alla som hjälpte oss!

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.