2015-10-04 loppis

2015-10-04

Loppis i Folkets Hus

Hem        Lokaler       Fasta hyresgäster       Kontakt        Bilder       Kalender       Vår historia      BLOGG

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om  jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.